Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Sales

Sales and product information here

 Support

Support Related Information Here

 Billing

Billing Information and Problem Here

 Bulk SMS Fund

Bulk SMS Fund Request Here

 Domain Reseller Fund

Domain Reseller Fund Request here

 Reseller Support

All inquiries regarding your hosting reseller and your end user

 Abuse

Abuse | Suspicious Activity